Rodzina To Drużyna
https://www.rodzinatodruzyna.pl

Projekt został przygotowany specjalnie na Ogólnopolską Konferencje Live Na Temat Rodziny. Po zarejestrowaniu się na stronie użytkownik otrzymywał dostęp do serwisu, za pomocą którego był wyświetlany Live z konferencji. Strona skupia się na tematyce rodziny,wyróżniając listę osób współpracujących i prelegentów.

_